top of page

1982 : Het gezin van Paemel - Cyriel Buysse

156118406_5021228174616561_7916917055425

KORTE INHOUD

Het gezin van Paemel speelt zich af in een Vlaams dorp aan het einde van de 19de eeuw

en schetst de triestige ondergang van een arme boer.

Als katholiek pachter is hij overgeleverd aan de macht van de rijke baron- kasteelheer

die hem naar willekeur kan uitbuiten èn aan de pastoor die gelatenheid en gehoorzaamheid predikt.
Zijn bekrompen en koppig boerenverstand kan geen begrip, laat staan sympathie, opbrengen

voor de vernieuwend socialistische gedachten van zijn oudste zoon Eduard.

Zijn tweede zoon Kamiel, deserteert uit het leger als hij op arbeiders moet schieten

tijdens de staking. Hij vlucht naar Amerika, spoedig gevolgd door zijn zus Cordula

en tenslotte ook door Eduard. De boer verliest zijn pachtgrond, zijn lievelingszoon Désiré, ...

De ondergang is totaal.

SPELERS

Boer Van Paemel                                            Gilbert Rutsaert

Eduard Van Paemel, zijn zoon                     Jozef Boone

Desire Van Paemel, zijn zoon                      René Rutsaert

Kamiel Van Paemel, zijn zoon                     Patriek Wullaert

Baron De Villermont De Wilde                   Godfried Vermeire

Maurice, zoon van de baron                       Patriek De Meyer

Masco, een schooier                                     Roland De Clercq

De pastoor                                                     Daniël De Boever

Schiettekatte, veldwachter                         Patriek Van De Kerckhove

De postbode                                                  Willy Van de Kerckhove

De brigadier                                                  Johan Boone

Moeder Van Paemel                                    Ann Croenen

Célestine Van Paemel, haar dochter        Terry De Clercq

Cordule Van Paemel, zijn dochter            Rita Van der Bauwhede

Romanie Van Paemel, zijn dochter          Arlette Sergaent

Barones De Villermont De Wilde             Ann De Cramer

Germanie De Saint-Sifrides                      Paulette Adam

REGIE : Paul De Moor

155108965_5021228414616537_5829544956953
bottom of page